Now Playing Tracks

Para sa pinakadakilang Lola sa buong mundo, Maligayang kaarawan sayo Lola! :) ikaw ang ilaw na nagsilbing gabay at tanglaw sa aming tatlong magkakapatid, ang pagmamahal mo at pagaaruga sa amin ay walang katumbas, hindi sapat ang salitang “Salamat” para sa mga naibigay at naituro mo samin. Mahal na mahal ka namin :) hinihiling ko at pinagdarasal ko ang paggaling mo, sana patuloy kang maging matatag at matapang lalong lalo ngayon. Muli, binabati kita ng Maligayang Kaarawan! Mahal na mahal kita Lola :)

#84thbirthday #lolacharing #familyisforever

When we were kids Ate and I used to do greeting banners whenever one of the family members is celebrating his/her bday. When I got home the past weekend I saw this on posted on the wall and it’s so touching that my nephews and niece knew how to appreciate their Lolo for taking good care of them :)

I’ve been a Grey’s Anatomy fan eversince it started, and I always admire Grey and Yang’s friendship, they have been through the toughest time and had each other’s back, their friendship has been put to the test many times over and over but they remain each others “people”. :)

#greysanatomy #season10 #finalepisode #meredithandchristina #greyandyang #wheredoesthegoodgo #teganandsara #danceoffriendship #friends #yangsfinalepisode

To Tumblr, Love Pixel Union